การดำเนินงานทรัพยากรสารสนเทศ
 
ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล
     
  การลงรายการสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด  
      ใช้หลักเกณฑ์การลงรายการสิ่งพิมพ์แบบ Anglo–American Cataloguing Rules, 2nd edition (AACR 2)
     
 

การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

 
       ห้องสมุดใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) และใช้ระบบการวิเคราะห์หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC Subject Headings)    สำหรับสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ     ส่วนสิ่งพิมพ์ภาษาไทย ห้องสมุดใช้ LC Classification ในการจัดหมวดหมู่ แต่ใช้ หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย จัดทำโดยคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการทำหัวเรื่อง
        สิ่งพิมพ์บางประเภท ( ที่มีเครื่องหมาย * ) และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ห้องสมุดจัดระบบหมวดหมู่ขึ้นใช้ภายใน
        หนังสือจัดเรียงบนชั้นตามลำดับเลขหมู่ของ LC Classification
        วารสารจัดขึ้นชั้นเรียงตามอักษรชื่อ โดยไม่ได้จัดหมวดหมู่ วารสารเล่มปัจจุบันขึ้นชั้นแยก จากวารสารเล่มย้อนหลัง
 
 

  [ Home ]
updated : June 23, 2011