บุคลากรห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
CRI Library Staffs

 

บรรณารักษ์
   นางสาวเกษศิรินทร์ คุโณปการตระกูล (Miss Ketsirin Kunopakarntrakul)
   Tel : 0-2553-8555 ext.8128
   E-mail : ketsirin@cri.or.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   นางสาววิติตา ธุสมุทร (Miss Witita Thusamut)
   Tel : 0-2553-8555 ext.8129
   E-mail : witita@cri.or.th
พนักงานธุรการ
   นางสาวอิศราพร ศรีกรมราช (Miss Isaraporn Srigromarat)
   Tel : 0-2553-8555 ext.8119
   E-mail : isaraporn@cri.or.th
  [ Home ]
updated : October 15, 2013