สิ่งพิมพ์ใหม่

วารสาร

Scientific American
Volume 320 Number 1
January 2019

หนังสือ

พูดด้วยภาพ
พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง
ปีพิมพ์ 2561

 

สืบค้นสิ่งพิมพ์