แนะนำหนังสือ ปีพิมพ์ 2559

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีพิมพ์ 2561 | 2560 | 2559 |

วิถีสตาร์ทอัพ
ปีพิมพ์ 2559
ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์
ปีพิมพ์ 2559
The Filter Bubble
ยิ่งหา ยิ่งหาย
ปีพิมพ์ 2559
Google Analytics
เก็บสถิติและวิเคราะห์เว็บ+แอปให้ครบสูตร
ปีพิมพ์ 2559
Photoshop CC & CS6
Creative Retouch
ปีพิมพ์ 2559
คู่มือติดตั้งและใช้งานกล้อง
Home Camera พร้อมแอพพลิเคชัน
ปีพิมพ์ 2559
คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง
ปีพิมพ์ 2559
โลกใหม่ใครกำกับ?
กรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ปีพิมพ์ 2559