หนังสือทั่วไป

สมุดภาพกรุงเก่า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก่อนพุทธศักราช 2500
ปีพิมพ์ 2563
เรียงเล่าเราสอง
คันฉ่องส่องชีวิตนักการทูต
ผู้แต่ง ฐากูร พานิช
ปีพิมพ์ 2563
Anti-aging by Dr.Mart
ผู้แต่ง ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
ปีพิมพ์ 2562
Textbook of Gastroenterology
โรคระบบทางเดินอาหาร
ปีพิมพ์ 2560