แนะนำหนังสือ ปีพิมพ์ 2562

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีพิมพ์ 2562 | 2561 | 2560 | 2559 |

กฎการทำงานของ Google
เจาะระบบ Registry
ไขความลับ Windows 10
ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript + CSS3 ฉบับสมบูรณ์
พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable +
PivotChart ใน MS Excel
เล่าเรื่องให้ง่ายด้วย Infographic สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress +Themes & Plugins