แนะนำหนังสือ ปีพิมพ์ 2561

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีพิมพ์ 2561 | 2560 | 2559 |

พูดด้วยภาพ
พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง
ปีพิมพ์ 2561
เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning
สำหรับนักออกแบบและผู้สอน
ปีพิมพ์ 2561
The Power of Big Data for a New Economy
ปีพิมพ์ 2561
Google Classroom
ปีพิมพ์ 2561
สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูล
ด้วย Excel VBA
ปีพิมพ์ 2561
Rocket man : Elon Musk in his own words
ปีพิมพ์ 2561