แนะนำหนังสือ ปีพิมพ์ 2560

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีพิมพ์ 2562 | 2561 | 2560 | 2559 |

The Internet of Things
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง
ปีพิมพ์ 2560
หาเงินง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนกับ
Lazada Affiliate Program ฉบับ Advance
ปีพิมพ์ 2560
คู่มือใช้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์
ปีพิมพ์ 2560
ความลับเบื้องหลัง iPhone
ปีพิมพ์ 2560
Blockchain เปลี่ยนโลก
ปีพิมพ์ 2560
Principles infographic
ปีพิมพ์ 2560
Type on screen
ปีพิมพ์ 2560
สอนให้รวยด้วย BitCoin
ปีพิมพ์ 2560
คู่มือ macOS Sierra ฉบับสมบูรณ์
ปีพิมพ์ 2560
สร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วย LINE@
ปีพิมพ์ 2560