บุคลากร/การติดต่อ

DSC_5993_Edit
นางสาวเกษศิรินทร์ คุโณปการตระกูล
บรรณารักษ์
โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8128
E-mail : ketsirin@cri.or.th
ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
E-mail : library@cri.or.th