แนะนำหนังสือ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่
รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์
ปีพิมพ์ 2559
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ
ปีพิมพ์ 2558