พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

The Royal Coronation Ceremony
Publish by Ministry of Culture
Year 2018
icon-pdf
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์
ปีพิมพ์ 2562
icon-pdf
ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์
ปีพิมพ์ 2562
icon-pdf
ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กรมศิลปากร จัดพิมพ์
ปีพิมพ์ 2561
icon-pdf