พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ปีพิมพ์ 2560
บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่
รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์
ปีพิมพ์ 2559
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ
ปีพิมพ์ 2558