สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Queen Sirikit: Glory of the Nation
Year 2008
รวมผลงานการประกวด
ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
ปีพิมพ์ 2559
อัคราภิรักษศิลปิน
ปีพิมพ์ 2558
80 พรรษา ราชินีศรีไผท
ปีพิมพ์ 2550
พระราชินีของเรา
ปีพิมพ์ 2548
นวมินทร์ราชินี
ปีพิมพ์ 2539
เป็น อยู่ คือ
ปีพิมพ์ 2539
ด้วยพระบารมีสู่ธรรมชาติและชีวิต
ปีพิมพ์ 2535