สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

60 พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา
ปีพิมพ์ 2558
บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ
5 รอบ
ปีพิมพ์ 2558
ความรักผูกพันกับจีน
ปีพิมพ์ 2554